Vítejte na webových stránkách obce Selmice

Obec Selmice se nachází v okrese Pardubice a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přelouč. Obec Selmice se rozkládá asi třicettři kilometrů západně od centra Pardubic a deset kilometrů západně od města Přelouč.

Území této menší vesnice trvale obývá asi 250 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci. Obec Selmice leží v průměrné výšce 205 metrů nad mořem.

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1142. Celková katastrání plocha obce je 542 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetjedna procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.

Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty.

Úřední deska
Závěrečný účet SOT- 2015
Vloženo: 10.5.2016 Více ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 22.4.2016 Více ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 21.4.2016 Více ...

Rozhodnutí
Vloženo: 18.3.2016 Více ...

Závěrečný účet obce za r. 2015
Vloženo: 16.3.2016 Více ...

Komentáře nejsou povoleny.