Vítejte na webových stránkách obce Selmice

Obec Selmice se nachází weblink v okrese Pardubice a náleží pod this contact form Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přelouč. Obec Selmice se rozkládá asi třicettři kilometrů západně od centra Pardubic a deset kilometrů západně od města Přelouč.

Území této menší vesnice trvale obývá asi 250 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci. Obec Selmice leží v průměrné výšce 205 metrů nad mořem.

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1142. Celková katastrání plocha obce je 542 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicetjedna procent. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.

Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty.

Úřední deska
Oznámení voličům
Vloženo: 26.9.2017 Více ...

Oznámení
Vloženo: 22.9.2017 Více ...

Návrh rozpoč. opatření SOT
Vloženo: Více ...

Veřejná vyhláška
Vloženo: 15.9.2017 Více ...

Výzva
Vloženo: 5.9.2017 Více ...

Komentáře nejsou povoleny.